Nieuws

Consortia van bedrijven die op een duurzame manier (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen, kunnen opnieuw een aanvraag voor subsidie...

Lees meer

Bij hevige regen spoelen nutriënten zoals stikstof (N) en fosfor (P) van de akkers naar de waterlopen. Ze komen in de waterloop terecht door...

Lees meer

Vlaanderen wordt de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van droogte. Om deze uitdaging structureel aan te pakken, heeft de...

Lees meer
Sponsors

AWAIR

In de operationele groep AWAIR zal het gebruik van huishoudelijk gezuiverd afvalwater in drie verschillende tuinbouwsystemen worden onderzocht: een pilootopstelling voor vollegrondsteelt in Sint-Amands en twee verkennende studies voor de glastuinbouw in de regio’s Sint-Niklaas en Duffel. Concreet zal in 2020 venkel via druppelslangen worden geïrrigeerd met gezuiverd afvalwater van Sint-Amands. Aandachtspunten zijn de waterkwaliteit, het financieel rendement en de distributie van het water naar de landbouwpercelen.

AWAIR ging in het najaar van 2019 van start, loopt twee jaar en is een samenwerking tussen het Proefstation voor de Groenteteelt, Vlakwa, Aquafin, BelOrta, POM Antwerpen en landbouwers uit drie verschillende tuinbouwclusters (zowel vollegrond als glastuinbouw).

Het project  wordt gerealiseerd met steun van het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling.

Voor meer informatie contacteer Charlotte Boeckaert.

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!