Nieuws

Consortia van bedrijven die op een duurzame manier (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen, kunnen opnieuw een aanvraag voor subsidie...

Lees meer

Bij hevige regen spoelen nutriënten zoals stikstof (N) en fosfor (P) van de akkers naar de waterlopen. Ze komen in de waterloop terecht door...

Lees meer

Vlaanderen wordt de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van droogte. Om deze uitdaging structureel aan te pakken, heeft de...

Lees meer
Sponsors

NEREUS

Nieuw demonstratienetwerk voor terugwinning water, energie en nutriënten in stedelijke context

 

Bezoek ook onze nieuwspagina over het Nereus-project:

https://www.vlakwa.be/publicaties/nieuws/nieuwsbericht/news/afvalwaterstromen-optimaal-benutten-voor-hergebruik-van-water-nutrienten-en-energie/

 

Dit Europese project (Interreg 2 Zeeën programma) demonstreert de mogelijkheden van innovatieve technologie voor het hergebruik van afvalwater en andere afvalstromen in een stedelijke context.

Er is vandaag heel wat innovatieve technologie beschikbaar om ook in steden de afvalwaterstromen te sluiten en waardevolle grondstoffen (energie, water en nutriënten)  efficiënt te gaan hergebruiken. Toch vinden deze mogelijkheden slechts aarzelend en langzaam hun weg naar de praktijk. Om die opportuniteiten beter bekend te maken en een breder gebruik te stimuleren werd het Interreg 2-Zeeën-project NEREUS (‘New Energy and Resources from Urban Sanitation’) opgezet.

Binnen het project wordt een demonstratienetwerk opgezet met twee demonstraties in Vlaanderen (Nieuwe Dokken Gent en Antwerpen Nieuw-Zuid), één in Noord-Frankrijk, één in Nederland en één  in Engeland. Bij de uitvoering van het project is het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO) hoofdpartner.

Nieuwe Dokken in Gent
In de woonwijk de Nieuwe Dokken in Gent zullen de kringlopen van 400 appartementen, een sporthal en een school gesloten worden, waarbij water, energie, grond- en afvalstoffen worden gerecupereerd en uitgewisseld. DuCoop maakt hiervoor gebruik van het ZAWENT-principe (Zero Afvalwater, Energie- en Nutriëntenterugwinning).  Nooit eerder werden de principes van de circulaire economie in ons land op deze schaal toegepast in een woonproject. Dit is een verhaal over energie, maar ook over mobiliteit, woonkwaliteit, afval- en watergebruik.
Binnen het NEREUS project wordt gefocust op de recuperatie van afvalwater (grijs waterfractie) en nutriënten (stikstof). Zo zal het grijs water gecollecteerd worden en opgewerkt worden tot effluent water (loosbaar water) die vervolgens verder opgewerkt zal worden tot proceswaterkwaliteit (voor nabijgelegen bedrijf Christeyns). Daarnaast zal er ook stikstofrecuperatie van digestaat door stripping en luchtscrubbing plaatsvinden.

Lees verder onder de video.

Nieuw Zuid in Antwerpen

Bij een nieuwbouwproject op het Antwerpse Nieuwe Zuid zal het lokale waterbedrijf Water-Link een proefproject opzetten rond decentrale drinkwaterproductie. Het regenwater en grijs afvalwater (oa douche-en badwater) van een te bouwen flatgebouw zal lokaal gezuiverd worden tot drinkbaar water.

 

Overige demonstraties
De Engelse watermaatschappij Southern Water plant onder meer de bouw van een pilootinstallatie voor de verwijdering en het hergebruik van nutriënten.
De Noord-Franse intercommunale CAPSO rond Saint-Omer neemt deel om oplossingen te vinden voor de lokale waterschaarste, kennis te verwerven over de lokale inzet van innovatief hergebruik van afvalstromen voor energieproductie. Evides Waterbedrijf focust dan weer op decentrale afvalwaterzuivering met opwerking tot irrigatiewater voor bijvoorbeeld urban farming, dit ook met aandacht voor terugwinning van energie (bijvoorbeeld energierecuperatie uit slib afkomstig van electrocoagulatieproces) en terugwinning van grondstoffen (P, N).

Kennispartners
Tevens betrokken bij het project zijn de universiteit van Portsmouth, Hogeschool Zeeland (HZ University of Applied Sciences) en VITO. De kennispartners zullen bij de opvolging/monitoring van de demonstraties ondersteuning bieden en zullen ook een aantal tools en strategieën ontwikkelen samen met de andere partners. Deze tools en strategieën zullen bij toekomstige projecten meer inzicht geven en zullen de implementatie van technologie met focus terugwinning energie, water en nutriënten stimuleren.

Dit project is gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014 – 2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Looptijd: 1/10/2017 – 30/06/2021

Totaal projectbudget: € 6.920.147,14 
EFRO-steun: € 3.400.526,23 (49,14%)

Contactpersoon: Veerle Depuydt


Meer info: www.nereus-project.eu

 

 

 

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!