Nieuws

Consortia van bedrijven die op een duurzame manier (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen, kunnen opnieuw een aanvraag voor subsidie...

Lees meer

Bij hevige regen spoelen nutriënten zoals stikstof (N) en fosfor (P) van de akkers naar de waterlopen. Ze komen in de waterloop terecht door...

Lees meer

Vlaanderen wordt de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van droogte. Om deze uitdaging structureel aan te pakken, heeft de...

Lees meer
Sponsors

AMREWAS

Ammonium Recuperatie en plantgebaseerde Waterzuivering op Stikstofrijk afvalwater (Open Call 2018)

Het project AMREWAS combineert ammonium recuperatie via een stripping/scrubbing installatie met een plantgebaseerde zuivering als ‘nature based solution’ voor het bekomen van een hoogwaardige effluentkwaliteit, vertrekkende van een afvalwater met een hoge ammoniumconcentratie. Het gezuiverde afvalwater kan niet alleen geloosd worden op het oppervlaktewater conform de VLAREM wetgeving maar ook hergebruikt of toegepast in de landbouw omwille van de resterende kaliumzouten. 

In de periode 2014-2017 werd via het Eco-Innovatie project DIGESMART een piloot installatie voor stikstof recuperatie gebouwd op het bedrijf IVACO. Er wordt in deze installatie jaarlijks 20.000 ton dunne fractie van varkensmest en digestaat verwerkt. Er kan tot 95 % van de ammoniakale stikstof gewonnen worden via deze techniek. 

In dit project wil men de rechtstreekse koppeling maken met een belucht rietveld om zo de operationele en investeringskosten die horen bij de huidige stand der techniek te verkleinen. Om tot een loosbare kwaliteit te komen, dient namelijk een extra zuiveringsstap toegevoegd te worden na de stikstofrecuperatie. Bij IVACO gebeurt dat vooralsnog met een actief-slibsysteem, gevolgd door een DAF (dissolved air flotation) en een passief rietveld. Deze opstelling heeft als nadeel een hoge lachgas uitstoot en energiebehoefte in het actief-slibsysteem (biologie), een hoge chemicaliënbehoefte voor coagulatie en flocculatie (DAF) en een groot ruimtebeslag door de rietvelden; deze nemen ongeveer 1 m² in per gezuiverde m³ per jaar.  

Het beluchte rietveld komt aan deze operationele kosten en landgebruik voor een groot deel tegemoet. Ten opzichte van de traditionele passieve rietvelden leidt het namelijk tot:

  • een oppervlaktereductie met een factor 3 tot 10;
  • een effluent dat grotendeels ontdaan is van het organisch materiaal, zodat verwacht wordt dat de chemicaliënkosten in de DAF lager liggen;
  • een hoge kwaliteit van het effluent, waarbij naast zeer lage waarden voor BOD, COD en eventueel fosfaat, ook een effectieve vermindering in het aantal pathogene kiemen plaatsvindt en een belangrijke verhoging van de biodiversiteit. Dit maakt het effluent van het belucht rietveld al vaak direct herbruikbaar en voldoet het aan de opgelegde voorwaarden van de vergunning.
  • een aanzienlijk lager energieverbruik dan van een actief-slib installatie, alsook lagere inspanningen voor opvolging en onderhoud. Dit zijn zaken die van groot belang kunnen zijn, aangezien de sectoren waarin deze combinatie van zuiveringstechnieken toegepast zou kunnen worden, in het algemeen geen personeel in dienst hebben die een technisch complexe zuivering kunnen opvolgen en hiervoor dus steeds op derden aangewezen zouden zijn, met daarbij belangrijke kosten.  

Ook indien er hogere eisen gesteld worden aan het hergebruikwater, kan de hoge kwaliteit van het effluent leiden tot lagere operationele kosten voor de nageschakelde techniek (NF/RO) doordat de membranen minder vaak gespoeld c.q. vervangen moeten worden. Dit kan tot verdere daling van operationele kosten leiden. De combinatie stripping en scrubbing met een belucht rietveld zou potentieel de meeste energie-efficiënte zuivering kunnen zijn voor stikstofrijke afvalwaters.  

Consortium

Rietland Agro
Detricon
IVACO

Looptijd

01/01/2019 - 31/12/2019

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!